Dòng Nội dung
1
A first course in probability / Sheldon Ross

Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002
viii, 520 p. : ill. ; 23cm 23cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
A first course in probability / Sheldon Ross

Upper Saddle River : Prentice-Hall international, 1998
xiv, 514 p. : ill. ; 21cm 21cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Ánh xạ không giãn xác suất và điểm bất động : Luận văn thạc sĩ toán học / Ngô Minh Tú ; Hà Đức Vượng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường ĐHSP HN2 [phát hành] , 2010
68tr. ; 30 cm+ 30 cm+

Nghiên cứu về không gian lồi địa phương và điểm bất động ánh xạ không gian trong không gian lồi địa phương; nghiên cứu về không gian xác định chuẩn xác suất, mối liên hệ giữa không gian lồi địa phương và không gian định chuẩn xác suất
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập lí thuyết xác suất / Vũ Viết Yên

H. : Nxb.Đại học Sư phạm, 2005
227tr. ; 21cm 21cm

Giáo trình gồm hai phần: Phần I trình bày các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất, đề bài tập có 8 chương. Phần II: Đáp số - Hướng dẫn - Lời giải.
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài tập xác suất : Dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng / Đặng Hùng Thắng

H. : Giáo dục Việt Nam, 2016
143tr. ; 21cm 21cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)