Dòng Nội dung
1
ASE's comprehensive echocardiography / Frederick W. Kremkau, Luigi P. Badano, Marek Belohlavek... ; Ed.: Roberto M. Lang...

Philadelphia : Elsevier, 2015
xxi, 879 p. : ill. ; 28 cm 28 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chế độ ăn uống và luyện tập phòng chữa bệnh tim mạch / Đặng Quốc Bảo

H. : Thể dục thể thao, 2004
167tr. ; 19cm. 19cm.


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Current consult cardiology: Differential diagnosis. A-Z Dx and Tx / edited by Micheal H. Crawford

New York : Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2006
xvi, 363p. : ill. ; 28cm 28cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)