Dòng Nội dung
1
Cấp cứu những tai nạn thường gặp / Nguyễn Viết Lượng

H. : Thể dục thể thao, 2004
131 tr. : minh hoạ ; 19 cm 19 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chấn thương và các bài tập hồi phục / Đặng Quốc Bảo

H. : Thể dục thể thao, 2005
248tr. ; 19cm. 19cm.


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Essentials of athletic injury management / William E. Prentice, Daniel D. Arnheim

Boston : McGraw-Hill, 2005
xxii, 585, [31] p. : ill. ; 25cm 25cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Essentials of athletic training / Daniel D. Arnheim, William E. Prentice

Boston : McGraw-Hill, 2002
xxi, 545p. (various pagings) : ill. (some col.) ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Exercise testing and prescription : a health-related approach / David Nieman

Boston : McGraw-Hill, c2011
xviii, 652 p. : ill. ; 29 cm. 29 cm.

Trình bày các khái niệm liên quan và các phương pháp sàng lọc, kiểm tra sức khỏe; Phương pháp luyện tập và chế độ dinh dưỡng để có sức khỏe tốt ; Sự liên quan giữa việc luyên tập thể lực và bệnh tật.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)