Dòng Nội dung
1
Algebra for college students / Julie Miller, Molly O'Neill

Boston : McGraw-Hill, 2004
xxii, 1016 p : col., ill. ; 27cm 27cm

Các kiến thức lý thuyết và bài tập về đại cao cấp dành cho sinh viên như: số thực, các hàm số, tuyến tính và phi tuyến tính, hữu tỷ, số mũ...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập giải tích. Tập 2 / Triệu Khuê, Nguyễn Ngải, Cấn Tuất

H. : Giáo dục, 1980
159 tr. ; 19 cm 19 cm


Đầu mục:41 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập giải tích. Tập 4 / Triệu Khuê, Nguyễn Ngải, Cấn Tuất

H. : Giáo dục, 1980
136 tr. ; 19 cm 19 cm


Đầu mục:41 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập giải tích. Tập 5 / Ngô Xuân Sơn, Lê Nguyên Hùng

H. : Giáo dục, 1980
184 tr. ; 19 cm 19 cm

Các ví dụ, bài tập, đáp số và hướng dẫn về phép tính vi phân, tích phân suy rộng và tích phân phụ thuậc tham số
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài tập giải tích. Tập 6 / Ngô Xuân Sơn, Lê Nguyên Hùng

H. : Giáo dục, 1980
194 tr. ; 19 cm 19 cm

Các khái niệm cơ bản về tích phân lên, tích phân đường, tích phân mặt, cơ sở lý thuyết và công thức tính. Phương trình vi phân, khái niệm và các hệ số cơ bản
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)