Dòng Nội dung
1
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm vùng Trung Bắc : Luận án Tiến sĩ Giáo dục học / Vũ Tuấn Anh ; PGS.TS. Hồ Đắc Sơn, PGS.TS. Vũ Đức Thu (Hướng dẫn khoa học)

H. : Viện Khoa học Thể dục Thể thao[phát hành], 2019
147tr. ; 29cm 29cm

Đánh giá thực trạng Giáo dục Thể chất nội khóa và hoạt động thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm vùng Trung Bắc. Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học và Cao đẳng vùng Trung Bắc; thực nghiệm và đánh giá hiệu quả để phát triển phong trào thể thao ngoại khóa, biến yêu cầu học thành nhu cầu của sinh viên, đảm bảo cho phong trào phát triển bền vững cả bề rộng và chiều sâu.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
2
Chương trình tuyển sinh Đại học - Cao đẳng : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Cử nhân Tin học / Nguyễn Ngọc Quỳnh; Trịnh Đình Vinh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2007
49tr. ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Computer and Internet use on campus : A legal guide to issues of intellectual property, free speech, and privacy / Constance S. Hawke

San Francisco : Jossey-Bass, 2001
xix, 172 p. ; 23 cm. 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Đổi mới sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng trong các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội / Nguyễn Đức Minh (chủ biên), Ngô Đức Tính

H. : Chính trị quốc gia, 1997
142tr. ; 19cm 19cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Quản lý điểm trường cao đẳng xây dựng công trình và đô thị : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Cử nhân Tin học / Ngô Minh Loan; Lưu Thị Bích Hương (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2010
52tr. ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)