Dòng Nội dung
1
Đặc điểm thơ Nguyễn Lộ Trạch : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Lê Mai Hương ; ThS. Lê Thị Hải Yến (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
55tr. ; 29cm 29cm

Nhận diện đặc điểm thơ ca của Nguyễn Lộ Trạch trên hai phương diện nội dung và nghệ thuật. Khẳng định vị trí của Nguyễn Lộ Trạch và thơ ca của tác giả trong nền văn học trung đại Việt Nam.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)
2
Ngôn từ nghệ thuật trong nhật ký chiến tranh 1945-1975 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Vân ; ThS. Hoàng Thị Duyên (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
61tr. ; 29cm 29cm

Phát hiện những nét độc đáo về ngôn từ nghệ thuật trong nhật ký chiến tranh 1945-1975; chỉ ra những thủ pháp tiêu biểu trong sáng tạo ngôn từ nghệ thuật của tác giả, làm sáng tỏ giá trị nội dung của cuốn nhật ký.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Tướng về hưu : Tập truyện ngắn / Nguyễn Huy Thiệp

Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa thông tin, 2011
393tr. ; 21cm. 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX : Chuyên luận / Trần Đăng Suyền

H. : Khoa học Xã hội, 2010
tr. ; 561cm. 561cm.

Nghiên cứu sự hình thành, quá trình phát triển, nguyên tắc tái hiện đời sống, quan điểm nghệ thuật, cảm hứng chủ đạo, các xung đột nghệ thuật chủ yếu, những thể loại chính, thế giới nhân vật, nghệ thuật điển hình hoá và ngôn ngữ nghệ thuật của chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
"Vòng phấn Kapkazơ" (Bertol Brecht) dưới góc nhìn thể loại : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Phạm Thị Thắm ; TS. Mai Thị Hồng Tuyết (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
62tr. ; 29cm 29cm

Khái quát sự ra đời, quá trình phát triển và đặc trưng của thể loại kịch; nghiên cứu chi tiết vở kịch “Vòng phấn Kapkazơ” trong sự so sánh đối chiếu vớí kịch truyền thống để thấy được sự kế thừa và cách tân độc đáo trong kịch Brecht
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)