Dòng Nội dung
1
A history and philosophy of sport and physical education : from ancient civilizations to the modern world / Robert A. Mechikoff, Steven G. Estes

Boston : McGraw-Hill, 2002
xviii, 379 p. : ill., maps ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Administration of physical education and sport programs / Larry Horine, David Stotlar

Boston : McGraw-Hill, 2004
xvii, 335, A-2, I-10 p. : ill. ; 25cm 25cm

Phân tích và nghiên cứu một số vấn đề về quản lý giáo dục thể chất và thể dục thể thao ở Mỹ. Các chức năng quản lý, quản lý nguồn nhân lực, quản lý tài chính, quản lý rủi ro,... và những đánh giá chung trong quản lý giáo dục thể chất và thể dục thể thao
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài giảng y học thể dục thể thao : Tài liệu giảng dạy chương trình đào tạo bác sĩ chuyên ngành Y học thể dục thể thao, cử nhân Y sinh thể thao / Lê Quý Phượng (ch.b.), Đặng Quốc Bảo, Lưu Quang Hiệp

H. : Thể dục Thể thao, 2007
355tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm 27cm

Trình bày những kiến thức y học thể dục thể thao. Đặc điểm một số hệ thống chức năng của cơ thể trong hoạt động thể thao. Kiểm tra y học thể thao. Một số vấn đề bệnh lý thể thao, chấn thương thể thao. Cơ sở sinh học của tập luyện thể dục thể thao vì sức khoẻ
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bắn súng thể thao : Sách giáo khoa dùng cho sinh viên các trường đại học TDTT / Nguyễn Duy Phát

H. : Thể dục thể thao, 1999
583tr. ; 21cm 21cm

ý nghĩa, tác dụng và lịch sử các môn bắn súng ở Việt Nam. Súng và đạn thể thao. lý thuyết bắn, kỹ thuật bắn súng thể thao. Phương pháp tập luyện nâng cao thành tích bắn, nghiên cứu khoa học thể dục thể thao và một số kết quả nghiên cứu môn bắn súng ở nước ta
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Biện pháp nâng cao hiệu quả học tập môn Cầu lông cho nữ học sinh khối 11 trường THPT Hai Bà Trưng - Vĩnh Phúc : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Hoàng Hải ; THS. Nguyễn Thị Thu Hồng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
40tr. ; 29cm 29cm

Đánh giá thực trạng giảng dạy môn cầu lông và hiệu quả học tập môn Cầu lông của nữ học sinh khối 11 Trường THPT Hai Bà Trưng – Vĩnh Phúc. Tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập môn Cầu lông cho nữ học sinh khối 11 trường THPT Hai Bà Trưng – Vĩnh Phúc.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)