Dòng Nội dung
1
<10=Mười> phút mỗi ngày luyện tập cơ thể : Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ / An Bình

H. : Thanh niên, 2003
150 tr. : minh hoạ ; 20 cm 20 cm

Đề cập đến những vấn đề về sức khoẻ trong đời sống hàng ngày như: chế độ ăn uống, các chất dinh dưỡng và cách sử dụng các giác quan, tìm hiểu về cơ bùng dưới và mông, các bài tập để có một cơ thể cân đối
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Acupuncture, expertise, and cross-cultural medicine / Roberta E. Bivins

New York : Palgrave, 2000
xi, 263 p. : ill ; 23 cm. 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
American Medical Association complete guide to prevention and wellness : What you need to know about preventing illness, staying healthy, and living longer

Hoboken : Wiley, 2008
viii, 544 p. : phot. ; 23cm 23cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Annual edtions : Health. 2008/2009 / Eileen L. Daniel (editor)

Boston : McGraw-Hill/Higher Education, 2008
187p. : ill. ; 28cm. 28cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Artificial neural networks in biomedicine / Paulo J.G. Lisboa, Emmanuel C. Ifeachor, and Piotr S. Szczepaniak (eds.).

London ; New York : Springer-Verlag, 2000
xiv, 287 p. : ill. ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)