Dòng Nội dung
1
<1000 = Một nghìn> hợp âm cho đàn organ và piano / Patrick Moulou, Art Mickaelian ; Thiên Kim dịch

Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa ; Văn Lang Culture JSC., 2023
110tr. : minh họa ; 27cm 27cm

Giới thiệu các thế bấm cơ bản cũng như hai thế đảo khác nhau của 1000 thế bấm các hợp âm thường dùng nhất cho đàn organ, piano
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
A history of western music / Donald Jay Grout, Claude V. Palisca

New York : Norton, c2001
843 p. : ill. ; 27 cm. 27 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
All you have to do is listen : Music from the inside out / Rob Kapilow

Hoboken : Wiley, 2008
xi, 244 p. : ILL. ; 24CM 24CM

Giới thiệu những kiến thức cơ bản về âm nhạc từ giai điệu, lời, tiết tấu, cách ngắt từ... nhằm giúp bạn biết cách nghe và đánh giá một bản nhạc, dù đó là bất cứ thể loại nhạc nào
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Âm nhạc 1 / Hồ Ngọc Khải (tổng ch.b. kiêm ch.b.), Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng

H. : Giáo dục Việt Nam, 2020
72tr. : Tranh minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:60 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Âm nhạc 1 / Đặng Châu Anh,...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2020
83tr. : Tranh minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:60 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)