Dòng Nội dung
1
2
Hiện thực và con người trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Bùi Thị Thu Hương ; TS. Thành Đức Bảo Thắng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
57tr. ; 30cm + 30cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
3
Hiện thực và con người trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng thời kì đổi mới : Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam / Đinh Quang Vinh ; TS. La Nguyệt Anh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
127tr. ; 29cm + 29cm +

Đưa ra cái nhìn tổng thể về hiện thực và con người Việt Nam đương đại qua tiểu thuyết của Ma Văn Kháng, giúp bạn đọc thêm hiểu tài năng, tấm lòng của nhà văn Ma Văn Kháng - người gắn bó với thành thị và luôn nặng tình với miền núi, những trăn trở của nhà văn trước ba động của cuộc sống đương thời
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
4
Hiện thực và con người trong trường ca Đường tới thành phố của Hữu Thỉnh : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Ánh Cúc ; La Nguyệt Anh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
46tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)