Dòng Nội dung
1
<21st=Hai mươi mốt> Century skills in english language teaching : he textbook is used for Undergraduate Programs in English Linguistics and English Language Teaching under the National Foreign Language Project in Vietnam / Nguyen Thi Hong Nhat (cheif editor),...

Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022
154p. : ill. ; 21cm 21cm

Cung cấp cho sinh viên những kĩ năng cơ bản để ứng dụng vào trong cuộc sống nói chung và trong công tác giảng dạy ngoại ngữ nói riêng
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)
2
<30=Ba mươi> năm khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

H. : Giáo dục Việt Nam, 2005
154tr. : minh họa ; 24cm 24cm

Giới thiệu quá trình 30 năm hình thành, xây dựng và phát triển của khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tập hợp những bài viết, bài văn, thơ là những tình cảm, những kỉ niệm không thể nào quên của đại diện các thế hệ cán bộ, sinh viên nhà trường
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
<40=Bốn mươi> năm Khoa Ngữ văn - Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 (1975-2015)

H. : Giáo dục Việt Nam, 2015
180tr. : ảnh ; 24cm 24cm

Giới thiệu quá trình 40 năm hình thành, xây dựng và phát triển của khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tập hợp những bài viết, bài văn, thơ là những tình cảm, những kỉ niệm không thể nào quên của đại diện các thế hệ cán bộ, sinh viên nhà trường
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
4
Academic Writing : The textbook is used for Undergraduate Programs in English Linguistics and English Language Teaching under the National Foreign Language Project in Vietnam / Nguyen Thi Hong Nhat (ed.),...

H. : Đại học Quốc Gia, 2023
209p. ; 21cm 21cm

Giới thiệu và hướng dẫn sinh viên về các thành phần ngôn ngữ và các kĩ năng viết một cách hiệu quả.
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:30) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:21)
5
Aesthetic education for children : Sponred by the national foreign language project and used for undergraduate preschool training program / Nguyen Thu Huong (ed),...

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
170p. ; 21cm 21cm

Thảo luận về những vấn đề chung của mĩ học, giáo dục mĩ học trong giáo dục mầm non. Đồng thời thiết kế các hoạt động giáo dục mĩ học cho học sinh mầm non.
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)