Dòng Nội dung
1
Lựa chọn bài tập Yoga nâng cao năng lực mềm dẻo cho đội tuyển Aerobic trường THPT Việt Yên số 2 - Bắc Giang : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Thủy ; THS. Dương Thị Trang (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
49tr. ; 29cm 29cm

Thông qua nghiên cứu thực trạng công tác huấn luyện đội tuyển Aerobic, đề tài lựa chọn các bài tập Yoga nâng cao năng lực mềm dẻo cho đội tuyển Aerobic trường THPT Việt Yên số 2 – Bắc Giang.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Yoga và du lịch / Vũ Trọng Lợi

H. : Thể thao và Du lịch, 2020
336tr. : ảnh màu ; 21cm 21cm

Trình bày quá trình phát triển thể dục thể thao và Yoga, một số vấn đề chung về Yoga, mối quan hệ giữa du lịch và Yoga, một số động tác thực hành Yoga du lịch và một số loại hình Yoga du lịch Việt Nam
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)