Dòng Nội dung
1
Set-Valued analysis / Jean-Pierre Aubin, Hélène Frankowska

Boston : Birkhäuser, 1990
xix, 461 p. : ill. ; 23cm 23cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)