Dòng Nội dung
1
<50=Năm mươi> quy tắc vàng - Không bị thao túng / Patrice Ras ; Hoàng Thanh Thuỷ dịch

H. : Giáo dục Việt Nam, 2019
96tr. : hình vẽ ; 17cm 17cm

Gồm 50 qui tắc để xác định được đâu là dối trá và thao túng: Phân biệt quyến rũ với thao túng; biết nhận diện một kẻ thao túng; nhận dạng những thao túng kiểu trò chơi; lựa chọn các mối quan hệ; xác định những câu nói điều khiển…
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)