Dòng Nội dung
1
2003 conservation directory : guide to worldwide environmental organizations / Bill Street editor

Washington : Island Press, 2003
766p. : ill. ; 27cm 27cm

Cung cấp thông tin về danh mục & chương trình hiệp hội bảo tồn quốc gia, các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã ở các quốc gia cùng các số điện thoại & địa chỉ liên hệ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bàn về tổ chức và quản lý nền kinh tế xã hội chủ nghĩa / V. Lê - nin

H. : Sự thật, 1970
367tr. ; 19cm 19cm

Những bài viết, bài nói, diễn văn của Lênin tại các Đại hội Đảng cộng sản Nga, Đại hội toàn Nga các hội đồng kinh tế quốc dân, công dân, công nhân ngành vận tải đường thuỷ... về tổ chức và quản lí nền kinh tế XHCN ở Nga từ năm 1918
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Boards that make a difference : A new design for leadership in nonprofit and public organizations / John Carver

San Francisco, Calif. : Jossey-Bass, 1997
xxi, 241 p. ; 24 cm 24 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Các luật tổ chức Nhà nước nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

H. : Chính trị Quốc gia, 1993
179tr. ; 19cm. 19cm.
Việt Nam

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cơ sở giáo dục học của việc tổ chức hoạt động giáo dục theo mô hình trường học mới : Tài liệu thử nghiệm đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng và đại học

H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2016
148tr. ; 27cm 27cm

Cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình, nguyên tắc, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục tiểu học theo mô hình VNEN và hình thành những kĩ năng tương ứng, từ đó có thể thực hiện tốt những nhiệm vụ của giáo viên tiểu học theo mô hình trường học mới này
Đầu mục:110 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)