Dòng Nội dung
1
Các nguyên tắc và phương pháp xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức, chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông / Phạm Đức Quang,...

H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2013
292tr. ; 24cm 24cm

Khái quát cơ sở lí luận và thực tiễn để xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức giai đoạn sau năm 2015 ở nước ta. Đưa ra các nguyên tắc, phương pháp xác định và cách thức vận dụng các phương pháp đó.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chương trình giáo dục phổ thông : Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

H. : Đại học Sư phạm, 2020
855tr. ; 27cm 27cm

Gồm chương trình tổng thể, chương trình các môn học và hoạt động giáo dục của cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông: Ngữ văn, toán, giáo dục công dân, tự nhiên và xã hội, lịch sử và địa lí (cấp tiểu học); lịch sử và địa lí (cấp trung học cơ sở); lịch sử, địa lí...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chương trình giáo dục phổ thông chương trình tổng thể : Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

H., 2018
53tr. ; 29 cm. 29 cm.

Gồm chương trình tổng thể, chương trình các môn học và hoạt động giáo dục của cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)
4
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học cờ vua : Dành cho sinh viên chuyên sâu và phổ tu Cờ Vua / Bộ môn Cờ trường đại học TDTT Bắc Ninh (b.s)

H. : Thể dục Thể thao, 2009
83tr. : bảng ; 21cm 21cm

Gồm các câu hỏi và đáp án môn học cờ vua: kỹ thuật, chiến lược trong các ván đấu, cấu trúc môn cờ vua, tập luyện và thi đấu cờ vua...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học Giáo dục và giáo dục thể dục thể thao / Bộ môn Tâm lý - Giáo dục trường đại học TDTT Bắc Ninh b.s.

H. : Thể dục Thể thao, 2009
115tr. ; 21cm 21cm

Gồm các câu hỏi và đáp án các câu hỏi liên quan đến môn học Giáo dục và Giáo dục học thể dục thể thao.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)