Dòng Nội dung
1
Âm nhạc 1 / Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên),...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2020
55tr. : Tranh minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:60 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Âm nhạc 1 : Sách giáo viên / Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên)

H. : Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2020
80tr. : Tranh minh họa ; 27cm 27cm

Đưa ra những gợi ý, hướng dẫn để giáo viên tổ chức bài học, tiết học, quan điểm biên soạn, cấu trúc, nội dung của bài học, tiết học
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Âm nhạc 10 / Phạm Phương Hoa (tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
92tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Âm nhạc 11 / Phạm Phương Hoa (tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục, 2023
87tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Âm nhạc 2 : Sách giáo viên / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính ( tổng ch.b. kiêm ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Bình,…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
64tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)