Dòng Nội dung
1
About algebraic cryptograhy : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Duong Thi Nhu Quynh ; Dr. Nguyen Phu Hoang Lan (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
37p. ; 29cm + 29cm +

Giới thiệu hệ thống biểu hiện tín hiệu chủ yếu cổ điển và hệ thống biểu đồ hình ảnh chìa khóa hiện đại.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
2
Giấu tin trong ảnh theo phương pháp mdule : Luận văn thạc sĩ Máy tính / Nguyễn Thị Bích Đào ; TS. Kiều Văn Hưng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
65tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Nghiên cứu một số kỹ thuật giấu tin trong ảnh, đặc biệt là phương pháp module được đề xuất trong thời gian gần đây, đồng thời cài đặt một ứng dụng thử nghiệm về giấu tin trong ảnh số

3
Tìm hiểu một số giao thức thỏa thuận khóa và cài đặt chương trình minh họa : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Dương Thị Lựu ; ThS. Đỗ Thị Lan Anh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
49tr. : hình ; 29cm 29cm

Nghiên cứu và phân tích các giải pháp an toàn khóa trong việc phân phối, thỏa thuận khóa; Cài đặt chương trình minh họa cho giao thức thỏa thuận khóa.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
4
Xây dựng chương trình RSA mã hóa trên thẻ ATM : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Vũ Thị Ninh ; PGS.TS. Trịnh Đình Thắng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
56tr. : hình ; 29cm 29cm

Nghiên cứu và phân tích các giải pháp an toàn trong việc đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân trên thẻ ATM; Xây dựng chương trình mã hóa RSA trên thẻ
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)