Dòng Nội dung
1
Âm nhạc 1 : Sách giáo viên / Lê Anh Tuấn (Tổng chủ biên), Đỗ Thanh Hiên

H. : Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 2020
79tr. ; 24cm 24cm

Giới thiệu một số hoạt động và phương pháp dạy học âm nhạc phổ biến ở những nước có nền âm nhạc phát triển.
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Âm nhạc 11 : Sách giáo viên / Nguyễn, Hoàng Hậu (tổng ch.b.)

Huế : Nxb. Đại học Huế, 2023
179tr. : minh hoạ ; 24cm 24cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Âm nhạc 3 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2018) / Lê, Anh Tuấn (tổng ch.b.),…

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 2022
63 tr. : minh họa ; 27 cm 27 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Âm nhạc 3 : Sách giáo viên / Lê, Anh Tuấn (tổng ch.b.),…

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 2022
79 tr. ; 24 cm 24 cm


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)