Dòng Nội dung
1
An investigation into the influence of English language proficiency standard tests on the learning motivation of final-year efl students at Hanoi Pedagogical University 2 = Nghiên cứu về ảnh hưởng của bài kiểm tra tiêu chuẩn năng lực Tiếng Anh đối với động lực học tập của sinh viên năm cuối EFL tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyen Thi Kim Hue ; Dr. Nguyen Thi Hong Nhat (Supervisor)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
88tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu về ảnh hưởng của bài kiểm tra tiêu chuẩn năng lực Tiếng Anh đối với động lực học tập của sinh viên năm cuối EFL tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)
2
Assessment in preschool education : Sponsored by The National Foreign Language Project and Used for Undergraduate / Pham Duc Hieu, Tran Vu Khanh

Huế : Đại học Huế, 2023
153p. ; 21cm 21cm

Tổng quan về những vấn đề liên quan đến đánh giá trong giáo dục mầm non. Thảo luận những vấn đề liên quan đến đánh giá chất lượng giáo dục mầm non.
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
3
Biên soạn bài kiểm tra Sinh học 10 (CTC) bám sát chuẩn kiến thức - kĩ năng : Khoá luận tốt nghiệp : Chuyên ngành: Phương pháp dạy học sinh học / Nguyễn Thị Hậu ; An Biên Thùy (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
82tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Cẩm nang thanh tra, kiểm tra giáo dục / Tuấn Đức (biên soạn)

H. : Lao động xã hội, 2006
552tr. ; 24cm. 24cm.

Tập hợp các văn bản hiện hành về công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục và các văn bản về giáo dục phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Classroom assessment : concepts and applications / Peter W. Airasian

Boston : McGraw-Hill, c2005
422 p. : ill. (some col.), col. map ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)