Dòng Nội dung
1
<20=Hai mươi> giờ đầu tiên : Cách học nhanh bất cứ thứ gì / Josh Kaufman ; Thu Huyền dịch

H. : Thế giới ; Công ty Sách Thái Hà, 2018
255tr. : hình vẽ ; 24cm 24cm

Trình bày những nguyên tắc học kỹ năng nhanh nhất có thể. Giải thích cách sử dụng những nguyên tắc này trong thực tế của tác giả học 6 kỹ năng mới chưa tới 20 tiếng mỗi kỹ năng: Phát triển bài tập yoga cá nhân, viết chương trình máy tính dựa trên web, học lại cách gõ 10 ngón, khám phá boardgame cổ nhất và phức tạp nhất trong lịch sử, chơi được một nhạc cụ, lướt ván
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Because digital writing matters : Improving student writing in online and multimedia environments / National Writing Project, Dànielle Nicole DeVoss, Elyse Eidman-Aadahl, Troy Hicks

San Francisco : Jossey-Bass, 2010
xiii, 194 p. ; 24cm 24cm

Cải tiến chương trình dạy và học thông qua môi trường học trực tuyến và bài giảng đa phương tiện. Tiêu chuẩn, đánh giá và chương trình phát triển văn bản kỹ thuật số
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Creative classroom activities : Selected articles from the English teaching forum: 1989-1993 / Ed. Thomas Kral

Washington D.C : United States information agency, 1995
163p. ; 28cm 28cm

Tuyển tập các tham luận trong diễn đàn tiếng Anh giai đoạn 1989-1993. Hoạt động trong giờ học nhằm phát huy tính sáng tạo là rất thiêt thực trong quá trình giảng dạy
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Dạy và học tích cực - Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học / Nguyễn Lăng Bình (chủ biên), Đỗ Hương Trà

H. : Đại học Sư phạm, 2020
199tr. ; minh họa ; 27cm : 27cm :

Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về dạy và học tích cực. Sự khác nhau giữa dạy học thụ động và dạy học tích cực. Một số kỹ thuật, phương pháp dạy và học tích cực. Đánh giá trong dạy và học tích cực
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Education 03/04 / Fred Schultz

Connecticut : Dushkin/ McGraw-Hill, 2003
xvi, 223p. ; 28cm 28cm

Phản ánh và khám phá các mục tiêu quản lí giáo dục ở Mỹ. Đề cập tới các khía cạnh cụ thể như: các điều kiện hiện nay trong hệ thống giáo dục quốc gia, vấn đề giáo viên và chất lượng đào tạo. Nền tảng đạo đức trong trường học. Vấn đề giáo dục trong một môi trường văn hoá đa sắc tộc. Xã hội và trường học. Quản lí cuộc sống trong trường học
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)