Dòng Nội dung
1
<30=Ba mươi> năm phong trào olympic Việt Nam (1976 - 2006)= 30 years olympic movement in Vietnam

H. : Thể dục thể thao, 2006
184tr. ; 27cm. 27cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
A history and philosophy of sport and physical education : from ancient civilizations to the modern world / Robert A. Mechikoff, Steven G. Estes

Boston : McGraw-Hill, 2002
xviii, 379 p. : ill., maps ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Ảnh hưởng của tập luyện cờ vua tới sự phát triển thành phần năng lực trí tuệ theo giới tính ở học sinh năng khiếu cờ vua lứa tuổi 8 - 9 của thành phố Hà Nội / Tạ Hữu Minh // Tạp chí Khoa học 2018 .- Số 58, tr. 126-131
Tiến hành thực nghiệm trên đối tượng nghiên cứu, qua đó, đánh giá ảnh hưởng của tập luyện cờ vua tới sự phát triển các thành phần năng lực trí tuệ của học sinh năng khiếu cờ vua lứa tuổi 8 – 9 ở thành phố Hà Nội.

4
Bài giảng y học thể dục thể thao : Tài liệu giảng dạy chương trình đào tạo bác sĩ chuyên ngành Y học thể dục thể thao, cử nhân Y sinh thể thao / Lê Quý Phượng (ch.b.), Đặng Quốc Bảo, Lưu Quang Hiệp

H. : Thể dục Thể thao, 2007
355tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm 27cm

Trình bày những kiến thức y học thể dục thể thao. Đặc điểm một số hệ thống chức năng của cơ thể trong hoạt động thể thao. Kiểm tra y học thể thao. Một số vấn đề bệnh lý thể thao, chấn thương thể thao. Cơ sở sinh học của tập luyện thể dục thể thao vì sức khoẻ
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bắn súng thể thao : Sách giáo khoa dùng cho sinh viên các trường đại học TDTT / Nguyễn Duy Phát

H. : Thể dục thể thao, 1999
583tr. ; 21cm 21cm

ý nghĩa, tác dụng và lịch sử các môn bắn súng ở Việt Nam. Súng và đạn thể thao. lý thuyết bắn, kỹ thuật bắn súng thể thao. Phương pháp tập luyện nâng cao thành tích bắn, nghiên cứu khoa học thể dục thể thao và một số kết quả nghiên cứu môn bắn súng ở nước ta
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)