Dòng Nội dung
1
Hành vi bắt nạt của học sinh trung học cơ sở và phong cách giáo dục của cha mẹ (Nghiên cứu tại một số trường THCS trên địa bàn Hà Nội) : Sách chuyên khảo / Lê Thanh Hà, Đào Thị Diệu Linh

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
192tr. : hình, bảng ; 21cm 21cm

Nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hành vi bắt nạt của học sinh trung học cơ sở và phong cách giáo dục của cha mẹ
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Quản lý giáo dục phòng, chống bạo lực học đường theo tiếp cận tham gia : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Thị Thuần ; PGS.TS Nguyễn Dục Quang (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
135tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát thực trạng quản lý giáo dục phòng, chống bạo lực học đường ở các trường THCS hiện nay, đề tài đề xuất biện pháp quản lí giáo dục phòng, chống bạo lực học đường theo tiếp cận tham gia cho học sinh THCS tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, góp phần xây dựng nhà trường an toàn, lành mạnh.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)
3