Dòng Nội dung
1
Biện pháp đánh giá năng lực hợp tác của học sinh cuối cấp tiểu học : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Thị Lành ; Nguyễn Đức Minh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
145tr. ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu lý luận và thực trạng về đánh giá năng lực hợp tác của học sinh cuối cấp Tiểu học; Đề xuất một số biện pháp đánh giá năng lực hợp tác của học sinh cuối cấp Tiểu học nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:69)
2
Biện pháp dạy học Lịch sử cho học sinh lớp 5 theo hướng tăng cường năng lực hợp tác : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Thuỳ Linh ; TS. Phạm Quang Tiệp (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
77tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Đề xuất biện pháp dạy học lịch sử cho học sinh lớp 5 theo hướng tăng cường năng lực hợp tác.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
3
Dạy học đại lượng cho học sinh lớp 4 theo hướng phát triển năng lực hợp tác để giải quyết vấn đề : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Tú ; TS. Nguyễn Thị Hương (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
41tr. ; 29cm + 29cm +

Tìm hiểu thực trạng việc dạy học đại lượng cho học sinh lớp 4 theo hướng phát triển năng lực hợp tác để giải quyết vấn đề tại một số trường tiểu học. Đề xuất một số biện pháp dạy học đại lượng cho học sinh lớp 4 theo hướng phát triển năng lực hợp tác để giải quyết vấn đề.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:51)
4
Dạy học môn Giáo dục công dân lớp 10 theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh ở trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Đức Phú ; ThS. Nguyễn Quang Thuận (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
113tr. ; 29cm 29cm

Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh thông qua dạy học môn Giáo dục Công dân lớp 10, đáp ứng“yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)
5
Dạy học Toán lớp 2 theo hướng tăng cường rèn luyện kĩ năng hợp tác cho học sinh : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Phạm Thị Diễm My ; TS. Trần Luận (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
140tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Trên cơ sở khái quát các vấn đề lý luận về kĩ năng hợp tác và khảo sát thực trạng thực hiện kĩ năng hợp tác của học sinh thông qua hoạt động dạy Toán lớp 2, luận văn đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kĩ năng hợp tác cho học sinh trong dạy học Toán lớp 2 góp phần nâng cao hiệu quả dạy học
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)