Dòng Nội dung
1
2
3
Biên soạn và tổ chức dạy giải bài tập chương "Động lực học chất điểm" Vật lí lớp 10 THPT nhằm phát huy tính tích cực nhận thức và rèn luyện tư duy sáng tạo ở học sinh : Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học / Hoàng Thanh Giang; TS. Tạ Tri Phương (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2011
101tr. ; 29cm + 29cm +

Phát huy tính tích cực nhận thức và rèn luyện tư duy sáng tạo ở học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học bộ môn vật lý qua chương "Động Lực học Chất điểm"
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bổ đính hàm đỉnh bốn điểm SQED ở bậc một vòng : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết / Phạm Thanh Quí; ThS. Hà Thanh Hùng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2012
31tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Các nguyên lý nhiệt động lực học và ứng dụng : Khoá luận tốt nghiệp : Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết / Sái Thị Mến ; Hoàng Văn Quyết (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
50tr. ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)