Dòng Nội dung
1
Bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn / Lê Huy Bá (ch.b.), Nguyễn Xuân Hoàn, Đinh Đại Gái...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2018
927tr. ; 24cm. 24cm.

Trình bày các vấn đề cơ bản của môi trường nông nghiệp, nông thôn như: Sinh thái môi trường nông nghiệp, nông thôn; ảnh hưởng xấu của tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và phân bón đến môi trường, năng suất cây trồng, an toàn thực phẩm, sức khoẻ con người... và đưa ra các giải pháp kĩ thuật xử lí giảm thiểu ô nhiễm...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bí mật thần kỳ mang tên Trung Quốc : Sách chuyên khảo / Vương Tương Huệ ; Thanh Hương dịch ; Thuý Hằng h.đ.

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020
370tr. ; 21cm 21cm

Mô tả quá trinh Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo nhân dân tiến hành quá trình hiện đại hoá đất nước, tổng kết thành tựu phát triển mà Trung Quốc đã đạt được đồng thời lý giải nguyên nhân đã giúp Trung Quốc vươn lên thần kỳ trong gia đoạn gần đây
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bồi dưỡng năng lực ngữ văn cho học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường trung học phổ thông : Sách chuyên khảo / Trần Thị Hạnh Phương

H. : Khoa học Xã hội, 2020
222tr. : bảng ; 21cm 21cm

Đề xuất các biện pháp sư phạm bồi dưỡng năng lực thẩm mỹ cho học sinh thông qua dạy học tác phẩm văn chương ở trường THPT, góp phần phát triển năng lực và những phẩm chất cao đẹp cho các em học sinh...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Cải cách Abenomics ở Nhật Bản : Sách chuyên khảo / PGS.TS Phạm Quý Long (chủ biên), ...

H. : Nxb. Khoa học xã hội, 2017
207tr. ; 21cm 21cm

Giới thiệu bối cảnh ra đời của cải cách Abenomics, nội dung và tác động của việc triển khai cải cách Abenomics tới nền kinh tế Nhật Bản, triển vọng của Abenomics và hàm ý cho Việt Nam
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cải cách thể chế kinh tế ở châu Phi những nguyên nhân thất bại : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Quốc Cường

H. : Nxb. Khoa học xã hội, 2018
207tr. ; 21cm 21cm

Phân tích sự cần thiết phải cải cách thể chế kinh tế ở châu Phi; những vấn đề cơ bản của cải cách thể chế kinh tế ở châu Phi; các giả thuyết về sự thất bại và bài học từ cải cách thể chế kinh tế ở Guinea xích đạo và Ghana
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)