Dòng Nội dung
1
Các nguyên tắc và phương pháp xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức, chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông / Phạm Đức Quang,...

H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2013
292tr. ; 24cm 24cm

Khái quát cơ sở lí luận và thực tiễn để xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức giai đoạn sau năm 2015 ở nước ta. Đưa ra các nguyên tắc, phương pháp xác định và cách thức vận dụng các phương pháp đó.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo dục nghi thức giáo tiếp cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Mai Hương; PGS.TS. Nguyễn Thu Hương (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
78tr ; 29cm + 29cm +

Trình bày cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của nghi thức giao tiếp và giáo dục nghi thức giao tiếp. Đề xuất các biệp pháp giáo dục nghi thức giao tiếp cho trẻ thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề. Thực nghiệm sư phạm về các biện pháp giáo dục nghi thức giao tiếp cho trẻ 5 – 6 thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo chủ đề (trẻ 24-36 tháng tuổi) / Trần Thị Ngọc Trâm (chủ biên), Lương Thị Bình, Lý Thu Hiền,...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2015
139tr. ; 27cm 27cm

Trình bày những vấn đề chung và hướng dẫn xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi theo các chủ đề: bé và bạn, đồ chơi của bé, cây và những bông hoa đẹp, mẹ và người thân của bé...
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Phát triển chủ đề "Tết và mùa xuân" cho trẻ 5-6 tuổi theo hướng tích hợp : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Võ Thị Vân ; TS. Nguyễn Thị Hương (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
65tr. ; 29cm 29cm

Tìm hiểu cơ sở lí luận, thực tiễn và đề xuất quy trình của việc phát triển chủ đề “Tết và mùa xuân” cho trẻ 5-6 tuổi theo hướng tích hợp.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
5
Phát triển chủ đề nước và các hiện tượng tự nhiên cho trẻ mẫu giáo lớn theo hướng tích hợp : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Thị Hồng ; Th.S. Nguyễn Thị Hương (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2[phát hành], 2016
72tr. ; 29cm 29cm

Đề xuất các biện pháp phát triển chủ đề “Nước và các hiện tượng tự nhiên” cho trẻ mẫu giáo lớn theo hướng tích hợp
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)