Dòng Nội dung
1
Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông / PGS.TS. Hà Nhật Thăng (ch.b.), Nguyễn Dục Quang, Nguyễn Thị Kỷ

H. : Giáo dục Việt Nam, 2004
71tr. ; 21cm 21cm

Xác định rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ, chỉ ra những nội dung và cách thức thực hiện các công tác chủ nhiệm lớp trong giai đoạn hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Nâng cao chất lượng thực tập sư phạm công tác chủ nhiệm lớp của giáo sinh ngành giáo dục quốc phòng và an ninh : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Ma Thị Hồng ; Phạm Văn Dư (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
50tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Quản lí công tác chủ nhiệm lớp theo tiếp cận tham gia ở các trường THCS quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục / Hoàng Tuyết Mai ; TS. Trịnh Thị Hồng Hà (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
121tr. ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng quản lý công tác chủ nhiệm lớp theo tiếp cận tham gia ở một số trường trung học cơ sở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Đề xuất các biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp theo tiếp cận tham gia ở các trường trung học cơ sở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
4
Quản lý công tác chủ nhiệm lớp theo hướng tăng cường tự chủ và chịu trách nhiệm ở các trường Trung học cơ sở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Bùi Thị Ngọc Lan ; Trịnh Thị Hồng Hà (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
107tr. ; 29cm + 29cm +

Đánh giá thực trạng quản lí công tác chủ nhiệm theo hướng tăng cường tự chủ và chịu trách nhiệm và đề xuất các biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp theo hướng tăng cường tính tự chủ và chịu trách nhiệm ở các trường THCS quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh THCS nói chung và nâng cao chất lượng của công tác chủ nhiệm nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
5
Quản lý công tác chủ nhiệm lớp theo hướng xã hội hóa ở trường trung học phổ thông huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục / Lương Ngọc Việt; Trần Thị Tố Oanh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
95tr. ; 29cm + 29cm +

Đánh giá thực trạng, đề xuất biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp theo hướng xã hội hóa ở trường trung học phổ thông huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)