Dòng Nội dung
1
2
Bài giảng động vật học giai đoạn 1 / Lê Vũ Khôi

H., 1993
87tr ; 29cm 29cm

Phần 1:Trình bày cấu trúc cơ thể động vật, các hệ cơ quan, sư đa dạng và sự tiến hoá của giới động vật.Phần 2, giới động vật có: Động vật đơn bào, động vât đa bào, động vât đối xứng toả tròn, động vật đối xứng hai bên chưa có thể xoang, động vật miệng nguyên sinhcó thể xoang giả, xoang thực. Nghành chân khớp, thân mềm. Động vật miệng thứ sinh.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài giảng sinh học người / Nguyễn Yên

H., 1993
79tr ; 29cm 29cm

Trình bày những vấn đề về nguồn gốc và tiến hoá người; Di truyền người và biến dị di truyền; Sự tăng trưởng và phát triển cơ thể người; Sự thích nghi của cơ thể người; Dân số và phát triển.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài học thiên nhiên / Vũ Kim Dũng ; Thy Ngọc (bìa và minh hoạ)

H. : Kim đồng, 1978
107 tr. ; 19 cm. 19 cm.

Nghiên cứu cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động của cơ thể số một số loài động vật ứng dụng vào trong kỹ thuật
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5