Dòng Nội dung
1
Các trò chơi và hoạt động ngoài lớp học cho trẻ mẫu giáo - Theo chủ đề / Trần Thị Ngọc Trâm, Phùng Thị Tường, Nguyễn Thị Nga

H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
119tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 24cm

Gồm các vấn đề về hoạt động ngoài lớp học cho trẻ mẫu giáo. Hướng dẫn một số hoạt động và trò chơi ngoài lớp học theo chủ đề trường mầm non, chủ đề về bản thân, chủ đề gia đình…
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Trò chơi phát triển biểu tượng hình dạng và kích thước cho trẻ mầm non / Trần Thị Hằng

H. : Giáo dục Việt Nam, 2015
123tr. : hình vẽ ; 24cm 24cm

Giới thiệu các trò chơi giúp phát triển biểu tượng, hình dạng và kích thước cho trẻ mầm non
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
A reader's guide to Making America : the society and culture of the United States / edited by Luther S. Luedtke

Washington, D.C. : U.S. Information Agency, Division for the Study of the United States, 1988
viii, 97p. ; 23cm 23cm


Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Âm nhạc 1 : Sách giáo viên / Đặng Châu Anh, Lê Anh Tuấn (đồng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2020
151tr. : Tranh minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Âm nhạc 1 : Sách giáo viên / Hồ Ngọc Khải (tổng ch.b. kiêm ch.b.), Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng

H. : Giáo dục Việt Nam, 2020
100tr. : Tranh minh họa ; 27cm 27cm

Trình bày những vấn đề chung về chương trình, phương pháp tổ chức hoạt động dạy học và hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học theo sách giáo khoa Âm nhạc lớp 1
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)