Dòng Nội dung
1
Bệnh học tuổi già / Phạm Khuê

H. : Y học, 2000
414tr. ; 19cm. 19cm.

Đề cập đến các vấn đề: dân số già quá trình già hoá ở Việt Nam và thế giới, các bênh thường gặp ở tuổi già, phương pháp điều trị bênh nhân già
Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)