Dòng Nội dung
1
A first course in discrete mathematics / Ian Anderson

New York : Springer, 2001
viii, 200 p. : ill. ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Aspects of the Theory of Syntax / Noam Chomsky

London : The MIT Press, 2015
xxiii, 270p. ; 20cm 20cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập vật lí lí thuyết. Tập 1, Cơ học lí thuyết - Điện động lực học và lí thuyết tương đối / Nguyễn Hữu Mình (chủ biên), Tạ Duy Lợi, Đỗ Đình Thanh, Lê Trọng Tường

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996
287 tr. ; 21 cm 21 cm

Gồm các bài tập vật lí lí thuyết về các phần: Cơ học lí thuyết, Điện động lực và lí thuyết tương đối, cơ học lượng tử và vật lí thống kê
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập vật lí lí thuyết. Tập 2, Cơ học lượng tử - vật lí thống kê / Nguyễn Hữu Mình (chủ biên), Tạ Duy Lợi, Đỗ Đình Thanh, Lê Trọng Tường

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996
372 tr. ; 21 cm 21 cm

Gồm các bài tập vật lí lí thuyết về các phần: Cơ học lí thuyết, Điện động lực và lí thuyết tương đối, cơ học lượng tử và vật lí thống kê
Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Basic electric circuit theory : A one-semester text / I. D. Mayergoyz, W. Lawson

San Diego : Academic Press, 1997
xiv, 449 p. : ill. ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)