Dòng Nội dung
1
Bài tập nâng cao hoá vô cơ chuyên đề phi kim : Bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá - luyện thi Tú tài, Cao đẳng, Đại học / Ngô Ngọc An

H. : Đại học Sư phạm, 2003
286tr. ; 20cm. 20cm.

Đại cương về các nguyên tố phi kim, các kiến thức cơ bản về các nhóm Halogen, Oxi - Lưu huỳnh, nitơ - photpho, cácbon và silic, phương pháp cân bằng hoá học và bài tập minh hoạ của từng phần
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hóa học vô cơ. Sách dùng cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng, giáo viên THPT, THCS chuyên ngành hóa : tài liệu tham khảo cho học sinh THPT / Tập 1, Các nguyên tố phi kim : Nguyễn Đức Vận

H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2008
351tr. ; 27cm. 27cm.

Tổng quan về nguyên tố phi kim, hidro và các hợp chất hidrua, oxi, ozon, các hợp chất H2O, H2O2, các oxit, các nguyên tố nhóm VIIIA, nhóm VIA, nhóm VA, nhóm IVA, nhóm IIIA
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Non-Metallic chemistry / Nguyen Van Quang (chief editor), Hoang Quang Bac

Thái Nguyên : Thai Nguyen Unversity, 2022
198p. : ill. ; 21cm 21cm

Trình bày các kiến thức về hóa học phi kim gồm: hidro, oxi, nước; các nguyên tố các nhóm VIIA, VIA, VA, Carbon - Silicon, Boron
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
4
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh các tỉnh miền núi Tây Bắc thông qua dạy học dự án phần Hóa học phi kim trung học phổ thông / Nguyễn Ngọc Duy, Lê Quốc Khánh // Tạp chí Khoa học 2020 .- Số 69, tr. 57-72
Thực trạng việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh các tỉnh miền núi Tây Bắc thông qua dạy học dự án phần Hóa học phi kim trung học phổ thông
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:21)
5