Dòng Nội dung
1
<100=Một trăm> bài hát mẫu giáo / Nguyễn Thuỵ Kha (sưu tầm và tuyển chọn)

H. : Nxb. Hà Nội, 2003
117tr. ; 19cm 19cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Bàn về công tác mẫu giáo / N. C. Cơ - rúp - xcai - a

H. : Phụ nữ, 1977
195 tr. ; 19 cm 19 cm

Trình bày một số về đề lý luận về công tác mẫu giáo; phương pháp công tác mẫu giáo ở nông thôn Nga, những biện pháp cải tạo công tác mẫu giáo
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục sáng cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi trường mầm non Hoa Hồng - Phúc Yên : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Đỗ Thị Hà ; TS. Lê Trường Sơn Chấn Hải (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
54tr. ; 29cm 29cm

Lựa chọn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục sáng cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi trường mầm non Hoa Hồng – Phúc Yên. Từ đó sẽ tạo điều kiện tốt để nâng cao hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, thúc đẩy sự phát triển những kỹ năng vận động cần thiết cho trẻ.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
5
California mathematics 1. Concepts, skills and problem solving / Vol.1 : Mary Behr Alfieri, Don S. Balka, Roger Day...

Columbus : McGraw-Hill, 2009
xxvi, 266, R32 p. : ill. ; 29cm 29cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)