Dòng Nội dung
1
A Canadian writer’s reference / Diana Hacker

Boston : Bedford, 2008
xxiii,509p. : fig., tab. ; 22cm 22cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
A community of writers : A workshop course in writing / Peter Elbow, Pat Belanoff

Boston : McGraw-Hill, 2000
xxviii, 576 p. : ill. ; 23cm. 23cm.

Giới thiệu các kỹ năng viết tiếng Anh từ những bài viết cá nhân, viết trong trường đại học cho tới những bài viết trên công luận. Trình bày nguyên tắc viết của một số thể loại như: bài luận, tranh luận, nghiên cứu, phân tích…. Các kỹ năng viết và nghiên cứu. Cách biên tập lại bài viết
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
A study on blended learning in English writing skills for the tenth-grade students at high school = Nghiên cứu về việc học kết hợp trong kỹ năng viết tiếng Anh cho học sinh lớp 10 tại trường trung học phổ thông ; Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyen Phuong Thao ; MA. Le Thi Phuong Thao (Supervisor)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
80p. : ill. ; 29cm 29cm

Tìm hiểu tính hiệu quả của việc học tập kết hợp và nhận thức của học sinh với việc học tập kết hợp trong kỹ năng viết tiếng Anh cho học sinh lớp 10 tại trường phổ thông Tung Thien
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:86)
4
A study on the use of Mind Mapping as a visual learning strategy for first-year English major students in Writing Class = Nghiên cứu về việc sử dụng Bản đồ tư duy như một chiến lược học tập trực quan cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh trong lớp viết ; Khoá luận tốt nghiệp đại học / Dang Thi Hoa ; Tran Thi Minh Phuong (Supervisor)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
33p. : ill. ; 29cm 29cm

Sử dụng bản đồ tư duy như một chiến lược học tập cho sinh viên giúp loại bỏ khó khăn về văn bản, khuyến khích khả năng viết, sắp xếp suy nghĩ và tăng khả năng sáng tạo trong văn bản
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)
5
A troubleshooting guide for writers : strategies and process / Barbara Fine Clouse

New York : McGraw-Hill, 2009
xxiii, 196p. : ill. ; 23cm 23cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)