Dòng Nội dung
1
Bài tập lý thuyết hàm biến phức / L.I Vonkôvưski,G.L. Lunxơ, I.G. Aranôvich ; Nguyễn Thuỷ Thanh dịch

H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979
619tr. ; 24 cm 24 cm


Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Function theory of one complex variable / Robert E. Greene, Steven G. Krantz

New York : John Wiley & Sons, 1997
xiii, 496 p. : ill. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Hàm biến phức / Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
276 tr. ; 21 cm 21 cm

Trình bày cơ sở của hàm biến phức: số phức và dãy số phức, hàm chỉnh hình, lý thuyết tích phân, chuỗi Taylor và lý thuyết thặng dư. Một số vấn đề chọn lựa từ hàm chỉnh hình. Hàm nhiều biến phức.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hướng dẫn giải bài tập hàm biến phức / Nguyễn Thủy Thanh

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
217tr. ; 21cm. 21cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Số phức, hàm biến phức ứng dụng trong toán học phổ thông : Khóa luận tốt nghiệp: Chuyên ngành: Giải tích / Nguyễn Thị Phương; Phùng Đức Thắng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 2012
54tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)