Dòng Nội dung
1
Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

H. : Giáo dục, 2006
272tr. ; 20cm 20cm

Gồm bài tập và các lời giải của các bài tập về phép giải tích một biến số, hàm số một biến số thực, các định lý về giá trị trung bình, tích phân xác định, chuỗi
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Function theory of one complex variable / Robert E. Greene, Steven G. Krantz

New York : John Wiley & Sons, 1997
xiii, 496 p. : ill. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giải tích. Dùng cho sinh viên kỹ thuật, cao đẳng, đại học, sau đại học / Tập1, Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến : Trần Bình

H. : Khoa học Xã hội, 2003
379tr. ; 21cm 21cm

Trình bày một số khái niệm cơ bản của toán học: Tập hợp các số thực, Hàm số một biến, Đạo hàm và vi phân. Các định lý về hàm khả vi và áp dụng. áp dụng phép tính vi phân vào hình học, Tích phân bất định, xác định
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình giải tích hàm một biến / Nguyễn Đình Phương,...

Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2002
249 tr. ; 21 cm 21 cm

Trình bày các kiến thức cơ bản về số thực và dãy số thực, giới hạn và hàm liên tục, phép tính vi phân, phép tính tích phân, chuỗi số, dãy hàm và chuỗi hàm,các khái niệm về tập hợp
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hàm một biến : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành : Giải tích / Mai Thảo Loan; Nguyễn Văn Hùng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 [ phát hành ], 2012
90tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)