Dòng Nội dung
1
Giấu tin trong ảnh theo phương pháp mdule : Luận văn thạc sĩ Máy tính / Nguyễn Thị Bích Đào ; TS. Kiều Văn Hưng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
65tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Nghiên cứu một số kỹ thuật giấu tin trong ảnh, đặc biệt là phương pháp module được đề xuất trong thời gian gần đây, đồng thời cài đặt một ứng dụng thử nghiệm về giấu tin trong ảnh số

2
Nghiên cứu một số kỹ thuật tra cứu biển báo giao thông : Luận văn thạc sĩ máy tính / Lê Thị Tâm ; Đỗ Năng Toàn (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
70tr. ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu các kỹ thuật tra cứu biển báo giao thông dựa trên phương pháp tra cứu ảnh theo nội dung
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3
Tìm hiểu một số thuật toán giấu tin trong khối bit : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Quyết Trường An ; TS. Lưu Thị Bích Hương (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
56tr. ; 29cm 29cm

Tìm hiểu về thị giác người và mô hình màu của ảnh. Tìm hiểu cách biểu diễn ảnh trên máy tính cũng như các định dạng ảnh thông dụng. Tìm hiểu về mô hình giấu tin, các ứng dụng của giấu tin. Tìm hiểu các đặc trưng và tính chất của giấu tin trong ảnh. Các phương pháp giấu tin cũng như các yêu cầu đối với giấu tin trong ảnh. Tìm hiểu và nghiên cứu ba kĩ thuật giấu tin trong khối bit bao gồm: Thuật toán ngây thơ; kĩ thuật giấu tin Wu - Lee; kĩ thuật giấu tin Chen - Pan – Tseng.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
4
Tra cứu ảnh dựa trên đặc trưng kết cấu sử dụng biến đổi contourlet và wavelet : Luận văn thạc sĩ Máy tính / Nguyễn Ngọc Quỳnh; Ngô Quốc Tạo (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
71tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)