Dòng Nội dung
1
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm vùng Trung Bắc : Luận án Tiến sĩ Giáo dục học / Vũ Tuấn Anh ; PGS.TS. Hồ Đắc Sơn, PGS.TS. Vũ Đức Thu (Hướng dẫn khoa học)

H. : Viện Khoa học Thể dục Thể thao[phát hành], 2019
147tr. ; 29cm 29cm

Đánh giá thực trạng Giáo dục Thể chất nội khóa và hoạt động thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm vùng Trung Bắc. Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học và Cao đẳng vùng Trung Bắc; thực nghiệm và đánh giá hiệu quả để phát triển phong trào thể thao ngoại khóa, biến yêu cầu học thành nhu cầu của sinh viên, đảm bảo cho phong trào phát triển bền vững cả bề rộng và chiều sâu.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
2
Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học trong các trường Tiểu học và Trung học cơ sở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Thị Tuyết ; Đỗ Thị Thúy Hằng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
83tr. ; 29cm + 29cm +

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đề xuất một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL cho học sinh tiểu học trong các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm ở trường tiểu học quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục / Bùi Tiến Dũng ; TS. Trần Thị Tố Oanh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
108tr. ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm cho học sinh tiểu học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giúp học sinh có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
4
Quản lý hoạt động ngoại khóa trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường tiểu học quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục / Nguyễn Thị Huệ; Nguyễn Đức Sơn (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
102tr. ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động ngoại khóa trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường tiểu học trên địa bàn quận Tây Hồ nhằm nâng cao và phát triển học sinh một cách toàn diện theo kịp nhu cầu của giáo dục hiện đại
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
5