Dòng Nội dung
1
Bản đồ và tranh ảnh lịch sử 8 / Phan Ngọc Liên (Chủ biên), ..

H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
31tr. : ảnh, bản đồ ; 30cm 30cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo dục công dân 8 / Hà Nhật Thăng (c.b), Đặng Thúy Anh, Phạm Kim DUng,...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
60tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Hoạt động giáo dục Stem lớp 8 / Đoàn Văn Thược (ch.b.),...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2020
87tr. : minh họa ; 26cm 26cm

Một số thiết bị, cảm biến chính và phần mềm sử dụng trong các chủ đề: quá trình chín sinh học, hệ thống chiếu sáng thông minh, động cơ nhiệt min
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Vật lí lớp 8 / Đỗ Hương Trà (chủ biên), Trần Bá Trình, Nguyễn Thị Mai

H. : Đại học Sư phạm, 2018
100tr. ; 27cm 27cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Ôn tập cuối tuần môn Ngữ văn 8. Tập 1 / Tạ Thị Y, Nguyễn Thị Hiên, Trịnh Trọng Nam,…

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
88tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)