Dòng Nội dung
1
2
Benchmarking in tourism and hospitality industries : the selection of benchmarking partners / Karl W. Wöber

Oxford, U.K. : CABI Pub., 2002
ill. : 25 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cẩm nang du lịch Việt Nam - Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành / Nhóm trí thức Việt (biên soạn)

H. : Hồng Đức, 2017
731tr. : ảnh ; 24cm 24cm

Giới thiệu tổng quan về Việt Nam, những nét đặc sắc của 63 tỉnh thành về vị trí địa lý, các đơn vị hành chính, dân số, dân tộc, văn hoá - du lịch, danh thắng tự nhiên, công trình kiến trúc văn hoá - nghệ thuật, bảo tàng, làng nghề thủ công, lễ hội truyền thống, chợ, sản vật địa phương, sinh thái... phục vụ cho phát triển du lịch
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chùa Bái Đính với phát triển du lịch văn hóa : Khoá luận tốt nghiệp : Chuyên ngành: Việt Nam học / Nguyễn Thị Hằng ; Bùi Minh Đức (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
62tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Chùa Chuông (Hưng Yên) - giá trị lịch sử, văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch : Khoá luận tốt nghiệp : Chuyên ngành: Việt Nam học / Phạm Thị Bắc Giang ; Nguyễn Thị Mai Hương (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
60tr. ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)