Dòng Nội dung
1
Bác Hồ với giáo dục - đào tạo và tâm nguyện của nhà giáo đối với Bác Hồ

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016
506tr. ; 24cm 24cm

Tập hợp các bài viết, bài nói, thư, điện văn,...của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo; bài tham luận của các nhà giáo in trong các tạp chí, kỷ yếu khoa học đã được công bố
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chân dung những nhà cải cách giáo dục tiêu biểu trên thế giới / Dịch: Hoàng Thu Hà, Lương Việt Nhi, Nguyễn Phương Đông ; Nguyễn Cảnh Bình h.đ.

H. : Thế giới, 2005
310tr. ; 21cm. 21cm.

Giới thiệu một số nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà cải cách và nhà sư phạm có những cống hiến cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực của đất nước và trên thế giới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chính sách đối với nhà giáo / Kim Dung, Trọng Thắng (biên soạn)

H. : Lao động, 2007
552tr. ; 27cm. 27cm.

Gồm các quy định về tiêu chuẩn, trình độ chuẩn đối với nhà giáo, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà giáo, các quy định về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhà giáo, chế độ, chính sách đối với nhà giáo; các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sư phạm của nhà giáo như quy chế tuyển sinh, đào tạo, xếp loại học sinh, qui chế thi và xét tốt nghiệp...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chu Văn An. Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nguyễn Thiếp. Ba bậc thầy của nền giáo dục Việt Nam / Trần Lê Sáng

H. : Giáo dục, 1990
86 tr. ; 21 cm 21 cm

Chu Văn An, Nguễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thiếp là ba nhà giáo dục lớn của nước ta: thành tựu giáo dục, tinh thần học tập và tu dưỡng đạo đức; những cống hiến cho nền giáo dục nước nhà của các ông
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Người thầy giáo xã hội chủ nghĩa / Nguyễn Lân

H. : Sự thật, 1960
70tr. ; 19cm 19cm

Những đặc điểm của người thầy giáo xã hội chủ nghĩa, nhà trường xã hội chủ nghĩa. Phương pháp giảng dạy và giáo dục đạo đức cho học sinh. Công tác giáo dục hướng nghiệp. Cải thiện các điều kiện lao động của thầy cô giáo: điều kiện sống, làm việc, nghỉ ngơi
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)