Dòng Nội dung
1
2
Diễn ngôn giới nữ trong truyện ngắn Bóng đè (Đỗ Hoàng Diệu) và trong truyện ngắn Điên cuồng như Vệ Tuệ (Vệ Tuệ) : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Tạ Thị Nhanh; Phùng Gia Thế (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
63tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
3
Diễn ngôn giới trong sáng tác của Y Ban (Nhìn từ quan niệm của Foucault) : Luận văn Thạc sĩ Khoa học ngữ văn / Đào, Thị Thuý Hà; TS. Lê Trà My (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2011
115tr. ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu tập trung vào phương diện cơ bản là diễn ngôn về giới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Diễn ngôn tính dục trong văn xuôi của Đỗ Hoàng Diệu và Vệ Tuệ : Luận văn thạc sĩ Lý luận văn học / Tạ Thị Nhanh ; PGS.TS. Phùng Gia Thế (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
116tr. ; 29cm 29cm

Khảo sát, phân tích kĩ lưỡng một số sáng tác của Đỗ Hoàng Diệu và của Vệ Tuệ từ góc nhìn diễn ngôn tính dục; nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan về sự tương đồng và khác biệt giữa sáng tác của hai tác giả về cùng một chủ đề. Từ đó khẳng định những đóng góp mới mẻ và vai trò, vị trí của Đỗ Hoàng Diệu đối với nền văn học đương đại Việt Nam và của Vệ Tuệ đối với văn học đương đại Trung Quốc.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
5