Dòng Nội dung
1
Bài toán logarit rời rạc và ứng dụng trong mật mã : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Hồng Nhung ; Trần Vĩnh Đức (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
30tr. ; 29cm. + 29cm. +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Biện pháp nhằm nâng cao kết quả thực tập sư phạm của sinh viên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Hồng Nhung ; Trung tá Phạm Trung Sơn (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
66tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn của thực tập sư phạm, thực trạng và những vấn đề đang đặt ra, đề xuất các biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng thực tập sư phạm của sinh viên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

3
Dạy học hình học và đo lường cho học sinh lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Hồng Nhung ; PGS.TS. Nguyễn Năng Tâm (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
45tr. : minh hoạ ; 29cm 29cm

Nghiên cứu nội dung dạy học hình học và đo lường cho học sinh lớp 1. Nghiên cứu các phép đo trong đo lường đại lượng cho học sinh lớp 1: thời gian, đếm giờ, độ dài. Trên cơ sở đó, tập trung tìm tòi những giải pháp, đề xuất các biện pháp, phương pháp dạy học tích cực hình học và đo lường cho học sinh lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán lớp 1 ở tiểu học
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:18)
4
Điều chỉnh chính sách thương mại của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sau khủng hoảng: Kinh nghiệm cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Lợi (Chủ biên),...

H. : Nxb. Khoa học xã hội, 2016
217tr. ; 21cm 21cm

Khái quát cơ sở lý luận về chính sách thương mại, các nhân tố chủ yếu chi phối điều chỉnh chính sách thương mại ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc; Nội dung điều chỉnh chính sách thương mại ở các nước này và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo dục kĩ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh lớp 1 trong dạy học môn Đạo đức : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Hồng Nhung ; ThS. Đoàn Thị Hiền (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2023
63tr. ; 29cm 29cm

Nhằm đề ra các biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh lớp 1 trong dạy học môn Đạo đức theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học hiện nay.