Dòng Nội dung
1
Áp dụng phương pháp giải tích nghiên cứu một số bài toán Elliptic suy biến : Luận án Tiến sĩ Toán học / Bùi Kim My ; PGS.TS. Cung Thế Anh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
100tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu một số lớp phương trình và hệ phương trình elliptic suy biến mạnh chứa toán tử ∆λ bằng các phương pháp của Giải tích hàm phi tuyến: Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm yếu; Nghiên cứu tính đa nghiệm; Nghiên cứu sự không tồn tại nghiệm cổ điển không âm trong miền kiểu hình sao; Nghiên cứu các định lí kiểu Liouville về sự không tồn tại nghiệm cổ điển dương trong toàn không gian.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:17)
2
Bài tập Toán 10. Tập 1 / Cung Thế Anh (đồng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
127tr. : hình vẽ ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập Toán 10. Tập 2 / Cung Thế Anh (đồng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
140tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập Toán 7. Tập 1 / Nguyễn Huy Đoan (tổng ch.b.), ...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
136tr. : minh họa ; 24 cm 24 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài tập Toán 7. Tập 2 / Nguyễn Huy Đoan (tổng ch.b.), ...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
104tr. : minh họa ; 24 cm 24 cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)