Dòng Nội dung
1
Biểu tượng cây cầu - từ đời sống văn hóa đến ca dao trữ tình người Việt : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Thu Hương ; TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
48tr. : ảnh ; 29cm 29cm

Làm rõ sự hiện diện và dấu ấn đặc trưng của biểu tượng cây cầu trong đời sống văn hóa của người Việt ở các vùng miền; Thấy được sự biến đổi tín hiệu biểu đạt của biểu tượng này, từ đời sống văn hóa đến ca dao
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
2
Biểu tượng trong Tên của đoá hồng (U.Eco) : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Thu Hương ; TS. Mai Thị Hồng Tuyết (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
55tr. ; 29cm 29cm

Tìm hiểu những vấn đề cơ bản về biểu tượng và biểu tượng văn học. Tìm hiểu hệ thống biểu tượng trong Tên của đóa hồng (U.Eco).
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
3
Chương trình demo kỹ thuật trích chọn đặc trưng trong khảm ảnh .PNG : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Thu Hương ; Trịnh Đình Vinh (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
37tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Đa thức và ứng dụng của đa thức vào toán sơ cấp : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Thu Hương; Vương Thông (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2014
55tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Đặc điểm hình thái và các yếu tố cấu thành năng suất của 12 dòng lúa đột biến ở thế hệ thứ 5 (M5) : Khoá luận tốt nghiệp đại học. / Nguyễn Thị Thu Hương ; Đào Xuân Tân, Nguyễn Như Toản (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2004
46tr. ; 29cm 29cm

Khảo sát đặc điểm hình thái và các yếu tố cấu thành năng suất của 12 dòng Lúa đột biến ( CL9, CL10, CL11, TC1, TC6, TC8, TC12, TC14, TC15, TC17, TC25, TC40). Tuyển chọn một số dòng cho năng suất cao, phẩm chất tốt để khảo sát vụ tiếp theo.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)