Dòng Nội dung
1
Afghanistan ngày nay / Ngô Xuân Bình (Chủ biên),...

H. : Nxb. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2018
396tr. ; 21cm 21cm

Giới thiệu tổng quan về Afghanistan và tình hình chính trị, an ninh, kinh tế, chính sách đối ngoại của Afghanistan
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề khối đa diện và thể tích lớp 12 : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Hiên ; ThS. Phạm Thế Quân (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
83tr. ; 29cm + 29cm +

Xây dựng các biện pháp sƣ phạm nhằm bồi dƣỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh THPT trong quá trình dạy học chủ đề Khối đa diện
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)
3
Con người cá nhân trong thơ đi sứ của Gia Định tam gia : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Hiên ; TS. Nguyễn Thị Việt Hằng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
51tr. ; 30cm + 30cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
5
Giáo dục học thể dục thể thao / Phạm Thị Lệ Hằng,...

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2017
115tr. ; 24cm 24cm

Giới thiệu một số vấn đề cơ bản của giáo dục học thể dục thể thao. Trình bày lý luận dạy học và giáo dục thể dục thể thao: Những xu hướng trong lý luận dạy học; quá trình, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học; giáo dục tập thể, lao động thẩm mỹ, thể chất và đạo đức trong thể dục thể thao...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)