Dòng Nội dung
1
"Chính sách mới" (New deal) và quá trình thực hiện dưới thời tổng thống Mĩ Franklin D. Roosevelt (1933 - 1945) : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Văn Duy ; ThS. Nguyễn Thị Bích (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
59tr. ; 29cm + 29cm +

Phân tích cơ sở ra đời và quá trình thực hiện của chương trình “Chính sách mới” (New deal) dựa trên các lĩnh vực: Kinh tế (tài chính - ngân hàng, công nghiệp, nông nghiệp), lĩnh vực xã hội. Rút ra một số nhận xét về quá trình thực hiện “Chính sách mới” (New deal): Những kết quả đạt được, hạn chế, so sánh chính sách này với cách giải quyết khủng hoảng ở Anh, Đức, Nhật và đánh giá một số tác động đến lịch sử phát triển của nước Mỹ.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
2
Ảnh hưởng của phật giáo đối với sự phát triển của nhà Đường (618-907) : Khoá luận tốt nghiệp : Chuyên ngành: Lịch sử văn hóa / Nguyễn Thị Loan ; Nguyễn Thị Bích (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
86tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Biển đổi nhà ở của người Mường huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (1986 - 2014) : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Thu Thảo ; Nguyễn Thị Bích (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
81tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Câu hỏi - bài tập trắc nghiệm Lịch sử 10 : (Phần 1)/ Phan Ngọc Liên,

H. : Nxb.Đại học Sư phạm, 2007
105tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Câu hỏi - bài tập trắc nghiệm Lịch sử 10 : (Phần 2)

H. : Nxb.Đại học Sư phạm, 2007
169tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)