Dòng Nội dung
1
Câu hỏi - bài tập trắc nghiệm Lịch sử 10 : (Phần 1)/ Phan Ngọc Liên,

H. : Nxb.Đại học Sư phạm, 2007
105tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Mô hình Arima và ứng dụng : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Lương Thị Thoa ; Trần Trọng Nguyên (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 2015
48tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)