Dòng Nội dung
1
Câu hỏi - bài tập trắc nghiệm Lịch sử 10 : (Phần 1)/ Phan Ngọc Liên,

H. : Nxb.Đại học Sư phạm, 2007
105tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Câu hỏi - bài tập trắc nghiệm Lịch sử 10 : (Phần 2)

H. : Nxb.Đại học Sư phạm, 2007
169tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình Lịch sử Việt Nam. Tập 2, Từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI / Đào Tố Uyên(chủ biên), Nguyễn Cảnh Minh

H. : Nxb.Đại học Sư Phạm, 2010
199tr. ; 24cm 24cm

Giới thiệu tổng quan lịch sử Việt Nam từ bước đầu xây dựng bảo vệ quốc gia độc lập, thống nhất thế kỉ 10 tới những năm đầu thế kỉ 16
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình lịch sử Việt Nam. Tập 3, Từ đầu thế kỉ XVI đến năm 1858 / PGS. TS. Nguyễn Cảnh Minh (chủ biên),...

H. : NXB Đại học sư phạm, 2010
227tr. ; 24cm 24cm

Tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam từ thế kỉ XVI đến năm 1858: Sự sụp đổ của nhà Lê Sơ và các cuộc chiến tranh phong kiến; tình hình chính trị Đàng Ngoài và Đàng Trong; những bước phát triển mới về kinh tế, tình hình văn hoá tư tưởng. Cuộc khủng hoảng của chế độ phong kiến và phong trào đấu tranh của nông dân.Tình hình kinh tế, chính trị và chính sách của nhà Nguyễn
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Một số chuyên đề lịch sử Cổ Trung đại Việt Nam. Kinh tế nông nghiệp Việt Nam thời trung đại (Thế kỉ X - nửa đầu thế kỉ XIX; Một số vấn đề cơ bản về làng xã người Việt trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. / Tập 2. / : Nguyễn Cảnh Minh (Ch.b), Đào Tố Uyên, Nguyễn Duy Bính

H. : Đại học Sư phạm, 2013
164tr. ; 24cm 24cm

Giới thiệu kinh tế nông nghiệp Việt Nam thời trung đại từ thế kỉ 10 đến nửa đầu thế kỉ 19, một số vấn đề cơ bản về làng xã người Việt trước cách mạng tháng Tám năm 1945
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)